ถิ่นวีรชนมินิ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

 
วันที่เริ่มรับสมัคร : วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ปิดรับสมัคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีผู้สมัครแล้วจำนวน : เต็มจำนวน !!!
กำหนดจัดกิจกรรม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561
 
 

 

.

 

ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นทีมจำนวน 15 ท่านขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้  PDF FILE : ที่นี่ 
                                                                                          MS WORD FILE : ที่นี่

*** เมื่อกรอกใบสมัครทีมเสร็จแล้วส่งมาที่ E-Mail : admsingburipao@gmail.com

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิ๊ก